Offentlig upphandling

Contract law and public procurement

I sitt bidrag till Upphandlingsrättslig tidskrift 2015–3 behandlar Jon Kihlman förhållandet mellan den kommersiella avtalsrätten och upphandlingsrätten. Artikeln – som är skriven på engelska – finns här.

Rapport om direktupphandling

Jon Kihlman har på uppdrag av Huddinge kommun utrett förutsättningarna för direktupphandling. Rapporten behandlar inte minst frågorna vad som är upphandlingar av samma slag och vad som är en upphandlande myndighet. Rapporten finns här.

Avtalsutformning och avtalsinnehåll – Kommersiella villkor i offentlig upphandling

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Jon Kihlman skrivit två rapporter om offentlig upphandling. I den andra rapporten behandlas hur en upphandlande myndighet eller enhet genom utformningen av vad som skall blir avtalsinnehåll – dvs. framför allt dels objektsbeskrivningen, dels vad som brukar benämnas kommersiella villkor – kan avsevärt begränsa behovet av mer traditionellt upphandlingsrättsliga lösningar. Rapporten finns här.

Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Jon Kihlman skrivit två rapporter om offentlig upphandling. I den första av dem behandlas framför allt hur lite det är som en upphandlande myndighet måste göra, och att åtskilliga upphandlingsrättsliga problem uppkommer på grund av att upphandlande myndigheter eller enheter gör för mycket. Rapporten finns här.