Incoterms 2020

Incoterms är viktiga verktyg för såväl internationell som nationell handel. De ger säljare och köpare av varor möjlighet att precisera bl.a. avlämnande, riskövergång och kostnadsfördelning, liksom många andra frågor av betydelse för ett köpavtal. Vid årsskiftet 2019 / 2020 ersattes Incoterms 2010 av Incoterms 2020.

Advokat Jon Kihlman är doktor i handelsrätt från Handelshögskolan i Stockholm. Han är specialiserad på kommersiell avtalsrätt i allmänhet och köprätt i synnerhet. Han har under mer än 30 år undervisat för såväl näringslivet som vid universitet och högskolor i Sverige och utomlands.

Kursen omfattar en halvdag.

Kursens innehåll

Incoterms 2020 i det köprättsliga systemet

Kopplingar till bakomliggande rättsregler

Funktionerna avlämnande och riskövergång

Förändringar i förhållande till Incoterms 2010

Vad regleras och vad regleras inte genom Incoterms 2020?

De tio rubrikparen

Pris m.m.

Pris i Stockholm eller via nätet: 45 000 kr.

Pris i övriga landet: 55 000 kr. Till priset kommer kostnader för resa och uppehälle.

Kontakt: