Er avtalsrätt

Företagsintern utbildning i avtalsrätt

Kursen Er avtalsrätt ges bara företagsinternt. Det beror på att den inte utgår från förvalda exempel, utan i stället från verkligheten hos det enskilda företaget: Hur ser era avtal ut? Hur ser era avtalsrättsliga problem ut? Vilka frågeställningar är viktiga för er?

Kursen omfattar tre dagar.