Avtalsrätt och köprätt

Avtalsrätt och köprätt – en videobaserad utbildning

Avtalsrätt och köprätt är nära sammanflätat. Fokus för den som ska utforma avtal har i allmänhet varit att minimera risken för tvister och att söka säkerställa att eventuella tvister kommer att utfalla till egen fördel. Det är naturligtvis bra, men det räcker inte.

För att kunna skapa mer lönsamma avtal krävs därtill inte minst insikt om att utformningen av en avtalsklausul kan värderas på skilda sätt av parterna och förmåga att välja och utforma villkor som tillför avtalet extra värde. Utbildningen Avtalsrätt och köprätt ger samma kunskaper som en universitetsutbildning i ekonomis juridiska block. Utbildningen är dock utformad för att det ska bli lättare för dig att skapa lönsamma samarbeten och affärer.

Klicka här för att komma till kursen Avtalsrätt och köprätt!