Avtalsprocessen

Avtalsprocessen – Två dagars workshop om att utforma avtal

Konstruktionen av avtalet är en nödvändig komponent i varje affär. Den följer – eller bör åtminstone följa – en given ordning där frågor behandlas baserat på tidigare ställningstaganden.  

Workshopen, som omfattar två dagar, ger verktyg för bättre utformning av avtal och kunskaper för att göra det på ett ändamålsenligt sätt. Dess övergripande syfte är att bidra till bättre och mer lönsamma avtal.